Menu

Albert Mertz

14. apr. 1974

14-4-74.
Den hvide flade – neutral – uendeligt rum. De røde – blå smalle former repræsenterer ikke noget koloristisk forskellen i farve udelukkende en forskel. De disse to farvede former er omgivet af den hvide flade der er dominerende, vil deres farveværdi blive mindre end deres valørværdi. Formernes placering på flade, afstanden mellem dem, deres retning, markerer: rummet, tiden, bevægelsen.
Formernes bredde skal kunne gå op i deres længde med et lige tal.
Denne struktur er mindre expressiv end R+B bestående af to sammensatte kvadrater – farven bliver neutral. Fladens neutralitet er kun betinget idet man ikke kan overse den realitet at den har en grænse og at denne danner et format – en form, en størrelse og at det er i forhold til disse elementer R+B formerne placeres –.
Især vil en symmetrisk anvendelse af formerne understrege dette afhængighedsforhold.  

Fakta

PDF
14. apr. 1974
Rød blå bd 19 s. 19-21