Menu

Albert Mertz

16. okt. 1972

16-10-72
Jeg har fornemmelsen af at “R+B” er ved at have udspillet sin rolle, men det har jeg haft før uden at fornemmelsen har holdt stik. Ideen er for meget afhængig af min interesse dels for Ad Reinhardt dels Daniel Buren. 

Og La Monte Young 
Der har altid været noget ved selve “R+B” aperition som har generet mig: 1. At farven var voldsom og derfor dominerende. 2. At den, hvor meget man end søgte at bortforklare det stilmæssigt hørte ind under begrebet “Abstrakt kunst” 3. At dette med at dens funktion i kunstnerisk henseende var afhængig af forskellige situationer og miljøer – den faldt altfor meget i tråd med Burens virksomhed. 4. At den hvis den ikke skal have denne funktion, men derimod en malerisk – ender i æsteticisme.
Meget kunne altså tyde på at ideen var udtømt. 
Men – lad os nu se om det er rigtigt.

Fakta

PDF
16. okt. 1972
Rød blå bd 12 s. 34
Aperition = apparition. Fremtoning eller udseende.