Menu

Albert Mertz

29. nov. 1972

29-11-72.
Det er en ren fysisk kendsgerning at “R+B” er malet og altså derfor ikke undgår klassificeringen malerkunst. Men – denne kendsgerning kan meget vel tænkes reduceret i forhold andre kendsgerninger som gør “R+B”s tilknytningsforhold til malerkunsten udelukkende teknisk. Disse kendsgerninger er: R+B danner ikke et ikon i skikkelse af former og figurer, men er simpelthen to farver i et kvadrats neutrale struktur.
Denne struktur er ikke figur eller formdannende da alene den vertikale midterdeling mellem mødet af de to farver foregår inde på flade (og således til en vis grad kan betegnes som en abstraktion – et begreb) hvorimod kvadraternes øvrige tre sider er reale idet de udgør selve det flade objekts grænser. Denne flade er i fysisk henseende et objekt som alle andre, idet den bemales med de to farver Rød - Blå - indfører selve farvebegrebet, fænomenet en vis irealitet som dog ikke når udoveren vis grænse dels i kraft af at farverne er så utvetydige som det er muligt for en farve overhovedet at være, dels i kraft af at disse to farver optræder som i kraft af deres egen materialitet og ikke i kraft af sin koloristiske concept.
Sammensat af disse bestanddele er “R+B” således i meget vid udstrækning et objekt underlagt samme materielle vilkår som alle andre objekter (f.eks indvirkning på det af rumlige – lysmæssige og tidsmæssige betingelser) hvilket ikke er tilfældet med et maleri i konventionel forstand der jo netop forsøger at undgå disse vilkårlige indflydelser fra omverdenen på dets fysiologiske tilstedeværelse. Et sådant maleri forsøger at fastholde et privilegie som begreb og undertrykke sin karakter af materialitet.Fakta

PDF
29. nov. 1972
Rød blå bd 12 s. 36-37