Menu

Albert Mertz

27. apr. 1971

27-4-71

Serie paa 12 Rød + blaa gouache
_________________________________________________________________

Hver af de 12 billeder har samme struktur to symmetriske kvadrater, eller et rektangel delt på midten. Hvert billede har rødt til venstre og Blaat til højre, men farverne er varieret fra billede til billede i lyse og mørke, ikke bestemt efter noget system med tilfældigt (efter humør!).
Alle billederne er i den samme røde og blaa, men altsaa varieret i koldt og varmt - lyse og mørk - dette er den eneste forskel de 12 billeder imellem.
Mindre mærkbare variationer er, at der ikke er gjort forsøg paa hverken at understrege penselarbejdet eller undertrykke det - de saaledes opstaaede “fejl” skaber en forskellighed billederne imellem.
Spørgsmaalet er; hvor stor er forskellen paa grund af farvens variation og den haandværksmæssige ustabilitet? Er den saa stor at den kan siges at have nogen betydning - at den fremstaar som “indholdet” - “meningen”?
Forskellen (i farverne) i denne serie er sikkert for stor og vil derfor utvivlsomt kunne forveksles med “indholdet” hvad det jo ifølge den oprindelige idee ikke bør være.
(Naar nu denne “forskel” er saa synlig tilstede er der den mulighed yderligere at understrege den ved at give hvert billede forskellige titler: “Landskab” - “Nature Morte” - “Portræt” - “Abstraktion” - “Pieta” - o.s.v.)
Serien kommer ved den vægt der uvilkårligt lægges paa forskellen til at fremtræde som et rent formelt æstetisk problem.
Jeg maa prøve at lave en serie hvor den eneste forskel er den utilsigtede haandværksmæssige “fejl”
Dog trods variationen i farverne i den nuværende serie er hovedindtrykket gentagelsen af de to farver rød - blaa. Saaledes er ideen ikke helt forplumret.

Fakta

27. apr. 1971
Rød blå bd 1 s. 6-7