Menu

Albert Mertz

9. aug. 1971

9-8-71
Bogen.
Omslag - Forsiden Rød - Blaa i det røde felt med Blaa skrift Rød paa den blaa med Rød skrift Blaa.
__________
Bagside Rød + Blaa med kunstforeningens Bomærke midt paa siden.
__________________________________________________________
Side 1. Citater M.D og Tibetaner
almindelig tryk
__________________________________________________________
Side 2 – meget kort introduktion underskrevet AM (første og sidste gang)
__________________________________________________________
side 3 - 15 Rød + Blaa med bred hvid margen (saaledes at den ikke virker som ramme) paa bladets begge sider.
__________________________________________________________
Side 16 - 24 – Rød + Blaa, men nu kun paa bladets ene side paa den modsatte side billedtitel med aarstal.
F. eks “Det røde og det blaa” 1967 “Tvillingerne” – 1969 “Ildrød - Himmelblaat” 1970 – “Rød - blaa” 1971 “R+B” 1978. o.s.v
__________________________________________________________
Side 25 - 36 – Rød + Blaa nu igen paa begge sider. Herimellem een omvendt - Blaa - Rød!
__________________________________________________________
Side 37 - 45 – Kontur og strukturen d.v.s to kvadrater dannende et rektangel i det første staar “Udfyld disse og de følgende felter som da har lyst”.
__________________________________________________________
Side 46 - 51 – skiftevis en helt Rød og en hel blaa side.
__________________________________________________________
side 52. Fyldende hele siden        O.S.V
  Evnt. i Rødt blaat.                           O.S.V
                                                                R | B
__________________________________________________________
Fakta

9. aug. 1971
Rød blå bd 2 s. 22-23