Menu

Albert Mertz

13. aug. 1971

13-8-71
     Evnt. 6 sider med OP--?
___________________________________________________________
BOGEN
Disposition
Omslag: Venstre side Rød – Højre side Blaa.
I det røde felt – med Blaa bogstaver staar RØD – i det blaa med Røde bogstaver BLAA
Nederst til H: MERTZ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bagsiden: Venstre side Rød – højre blaa midt paa kunstforeningens bomærke blaat i det røde felt og rødt i det blaa.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titelblad: Rød – Blaa paa midten MERTZ.  (overstreget)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Side 1. Røde og Blaa bogstaver paa hvid Bund – Tibetaner citatet.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fra side 2-13 – Rød + Blaa strukturen paa begge sider af bladet.
N.B. Den røde skal altid være til venstre for den blaa
___________________________________________________________
Fra side 14-20 – Rød + Blaa men i farver der flimrer meget stærkt. Begge sider af bladet.
___________________________________________________________
Fra side 21-26 – Rød + Blaa som paa siderne 2-13 nu kun paa den ene side af Bladet. Den blanke side bruges til at anføre billedets titel og aarstal.
___________________________________________________________
Fra side 27-32 – strukturen – d.v.s to kvadrater dannende et rektangel i sort streg paa siden overfor den første struktur med sort skrift: UDFYLD DISSE FELTER SOM DE HAR LYST.
___________________________________________________________
Fra side 33-40 – Rød + Blaa som paa siderne 2-13 – 21-26 – men nu igen paa begge bladets sider.
___________________________________________________________
Fra side 41-52 – skiftvis en hel Blaa og en hel rød side
___________________________________________________________
Side 53 - RØD + Blaa med bogstaverne o.s.v skiftende i Rød (paa Blaa) og Blaa (paa Rød)   (overstreget)
___________________________________________________________
Side antallet maa selvfølgelig rette sig efter de tekniske hensyn – man kan formodentlig ikke bruge et ulige tal
Fakta

13. aug. 1971
Rød blå bd 2 s. 26-28