Menu

Albert Mertz

25. jul. 1971

25-7-71
Bog: Hvis man kan gennemføre bogen saa ideen bliver klar - skal man maaske gøre det -. Man ville paa den maade kunne faa afviklet en idee som jo dog har beskæftiget en igennem et par aar.
__________________________________________________________
Disposition bør da være saadan:
Omslaget - Rød + Blaa.
Forsidetekst RØD + BLÅ i blaat og rød altsaa modsat det felt det staar i. 
Bagside - Rød + Blaa med Foreningens Bomærke i Blaa + Rød.
__________________________________________________________
Side 1. M. Duchamp og Tibetansk citat.
__________________________________________________________
-II- 2. Tekst (klar og kort) underskrevet A. Mertz - (første gang mit navn forekommer - det skal ikke staa paa omslaget)
__________________________________________________________
-II- 3-7. Helt ens Rød - Blaa
__________________________________________________________
Side 7 omvendt Blaa - Rød
__________________________________________________________
-II- 7-14. Helt ens Rød Blaa.
__________________________________________________________
14-20. Ens Rød+Blaa med ganske smal margin - under hvert billede skal staa skiftevis - fra side til side med rød Blaa skrift: NATURE-MORTE - PASSION - INTERIEUR - EXTERIEUR - PAYSAGE - NOCTURNE - .
__________________________________________________________
20-32 - Skiftevis - Rød+Blaa og Hvidt blad med strukturen - konturen af to kvadrater dannende et rektangel. 
__________________________________________________________
33. Kort tekst med op fordring til at udfylde de tomme felter som man har lyst til.
__________________________________________________________
33-40 (evnt.) Strukturen - men fyldt ud ikke med Rød + Blaa, men f eks med: Omvendt Blaa + Rød trykt ovenpå Rød + Blaa - tilfældig kvadratisk avisudklip. To kvadratiske portrætter. To beskrevne kvadrater o.s.v
__________________________________________________________
Bortset fra siderne 14 - 20 skal alle de andre sider være uden margen.  
__________________________________________________________
N.B. Suplement til 33 - 40 et rødt kvadrat på venstre side af bladet - et blaat paa næste blads højre side - alene - ordene Rød - Blaa - i det venstre felt (det røde) opremsning af alle tænkelige røde farver - i det højre (det blaa) felt det samme for blaa farver.
__________________________________________________________

Fakta

25. jul. 1971
Rød blå bd 1 s. 32-33