Menu

Albert Mertz

14. jul. 1971

14-7-71
Bruges denne tekst maa bogen begynde med et billede.
Bogen.
Tekst: Det de Ser er ikke et Abstrakt billede. Det er slet ikke et billede — det er et Rødt kvadrat 30×30 cm og et Blaat kvadrat 30×30 cm.
(nærmere farvebetegnelse?)
Disse kvadrater er trykt i en trykkemaskine — at de er røde og blaa skyldes alene at jeg godt kan lide rødt og blaat — de kunne ligesaa godt være røde og grønne — gule og blaa — violette og orange — Hvide og sorte — Brune og Graa — o.s.v o.s.v o.s.v. Alt dette er ikke vigtigt — det som er vigtigt er at De ser paa noget og hvad der sker inde i Dem naa De ser paa noget. Dette noget er i dette tilfælde meget neutralt — det kan ikke bruges til noget — og der er ingen anden mening med det end at De ser paa det.
Dette røde og blaa kvadrat er alene til for at give dem lejlighed til at beskæftige Dem med Dem selv og med hvad der sker inden i Dem selv — en opfordring til at slippe haandtaget og lade tanken og fantasien løbe løbsk.
Det er, som sagt ikke noget billede, men De kan faa denne røde og denne blaa firkant til at blive et billede. Det hele er baade mindre og mere MYSTIFISTISK end de tror.
__________________________________________________________
14-7-71
Nu idag har jeg fuldstændig misted lysten til at arbejde videre med “Rød+Blaa”propositionen og Bogen forekommer mig en taabelig idee. Hvorfor?
Fordi hvad der længe har generet mig, at Billedet for meget ligner en neoplasticistisk- nonfigurativ-minimal art ting, nu er blusset op og med sine flammer har fortæret min interesse. Hvordan man end vil vende og dreje denne idee, hvor mange og hvor lange tekster man end vil ledsage den med saa er det umuligt at neutraliserer (overfor beskueren) modernismens historie som vil klæbe ved Billedet og gøre det funktionsløst. Der er i den moderne billedkunst blevet tygget saa megen drøv paa kvadratet og den rene elementærfarve at videre drøvtygning kun kan føre til opkastning. Det er drømmen om den totale og ubesmittede renhed art pur — som i dag for mig er en forhindring — et indelukke der ikke viser vej ud til den befrielse — frihed — ordenhed — akcept som er det eneste jeg idag søger. Ideen er teoretisk skudsikker — men kunstnerisk dødfødt. 
___________________________________________________________


Fakta

14. jul. 1971
Rød blå bd 1 s. 26-28