Menu

Albert Mertz

5. maj. 1974

5-5-74
Meget, meget små “R+B” på væg – serien kan udvides og formindskes efter forholdene, ligesom afstanden (mellemrummet) mellem de enkelte “billeder” kan varieres.
A. Set fra normal afstand
B. Set nær på 
Det vil sige at beskueren ved at bevæge sig imod billedet kan isolerer det (eller dem, afhængig af hvor mange synsfelted kan omfatte) fra den øvrige serie og “forstørre” det ved at betragte det tæt på 

Fakta

PDF
5. maj. 1974
Rød blå bd 20 A s. 4-5