Menu

Albert Mertz

21. jun. 1973

21-6-73.
Vær opmærksom på at placeringen af Huset indenfor kvadratet, ligesom des størrelse i forhold til dette alene repræsenterer en variationsmulighed og udover dette ikke har værdi i sig selv.
Man kunne forestille sig at huset som en konstant regel altid placeredes i centrum af kvadratet – MEN – at husets størrelse i forhold til kvadratets omgivende flade varieredes.
O.S.V
– Et spørgsmål der længe har optaget mig er en variation et rent udvendigt dekorativt fænomen eller har den en værdi?
__________________________________________________________
Dette at noget, indenfor samme område (f.eks en serie), optræder med forskellighed kan det i væsentlig grad forrykke, udvide dette område? 


Fakta

21. jun. 1973
Rød blå bd 14 s. 9