Menu

Albert Mertz

22. jun. 1973

22-6-73.
Det er nu snart så mange år siden jeg startede “R+B” ideen at jeg formodentlig har tabt det væsentlige udgangspunkt af sigte. Dette udgangspunkt var i al sin enkelhed dette: med disse to Rød og Blå farvedekvadrater og den deraf følgende, frivillige, begrænsning skulle det være muligt at manifesterer alle mine kunstneriske tanker og ideer.
Har dette igennem de fire-fem år jeg har arbejdet med ideen, vist sig at holde stik?
Det er umuligt at svare tilfredsstillende på, for det meste arbejde med ideen har været af en tøvende forsøgsagtig karakter, en vis ubeslutsom usikkerhed som har bevirket at jeg (endnu) ikke er gået rigtig “til den”!
For øjeblikket er jeg mest tilbøjelig til at tro at den grundliggende hypotese ikke holder — at denne frivilligt påtagne begrænsning kommer i konflikt med væsentlige sider af mit temperament. Yderligere virker den kendsgerning at det (i hvert fald rent teknisk) stadig fremtræder som maleri i den abstrakte stil også generende og hæmmende.
Muligvis er det teoretiske grundlag skudsikkert nok, men for mig virker dette mere som et dogme jeg med en vis tro autoritet holder fast på ikke som en indefra kommende spontan overbevisning. Det er ganske simpelt ikke naturligt for mig at arbejde udfra et sådant grundlag — ja det er tvivlsomt om jeg i det hele taget kan arbejde udfra nogen form for grundliggende teori — dogme—regel — jeg tror det er at gøre vold på mig selv.
Hvis jeg f.eks. rent spontant har lyst til at lave noget med billederne fra et møbelkatalog fordi disse på en eller anden måde interesserer mig, sætter noget igang, nytter det jo ikke at jeg i stedet for maler en “R+B”. Derved afskære jeg mig fra noget spontant lystbetonet og ofre dette for en dogmatisk overbevisning.
Teoretisk kan man måske godt argumentere for at om jeg gør det ene eller andet — om jeg laver en møbelmontage eller en “R+B” kan komme ud på et, at det er lige— gyldigt, alene et spørgsmål om udseende og ikke om kunst, men jeg er ikke overbevist om rigtigheden i et sådant teoretisk argument.
Møbelkataloget interesserer mig fordi det ikke er eller ser ud som kunst, hvorimod “R+B” via sin farve—struktur—materiale— teknik tager sit udgangspunkt i et traditionelt materiale og udseende.Fakta

22. jun. 1973
Rød blå bd 14 s. 10-12