Menu

Albert Mertz

20. aug. 1971

20-8-71
Spørgsmaalet om variationer indenfor “R+B” kan let blive krampagtigt forfuske hele ideen. At gribe til variationer som OP-virkninger – udprægede og voldsomme materialevirkninger, for begge farvers vedkommende at bevæge sig paa grænser af det violette, er altsammen meget banalt. Det oprindelige grundlag for “R+B” ideen forflygtiges ved saadanne numre – nemlig dette at det skal være den samme røde og blaa fra produkt til produkt, og de afvigelser som finder sted herfra skal være saa velbegrundede  og klart logiske at de ikke mister forbindelsen med ideens oprindelse. Mange af de forsøg der er gjort i den sidste tid har arbejdet imod ideen – er ofte blevet ren expressionisme.
Med hensyn til Landbohøjskolen er ideen med at farven ikke maa gaa udtil kanten, mere et postulat, end et velbegrundet, krav.
                        __________________________
I realiteten gør det ikke noget bemærkelsesværdigt udslag hvordan den røde og blaa er – eller ser ud – kun hvis man helt bevidst med forskelle – variationer kan det maaske faa betydning. 

Bogen
            Disposition
Omslag: RØD + BLÅ  MERTZ  FORSIDE
               R            B                  BAGSIDE      
R + B skal være fuldstændig identisk hele bogen igennem.
___________________________________________________________
Side 1. Tibetanercitat – almindelig bogtryk – sorte Bogstaver.
___________________________________________________________
Siderne 2-13 - R + B - med hvide venstresider
___________________________________________________________
Siderne 14-25 R+B - men trykt paaa begge sider af bladet.
___________________________________________________________
Siderne 26-32 R+B men nu igen kun paa den ene af bladets sider - paa den blanke side titel - aarstal.
___________________________________________________________
Siderne 33-42 - R+B strukturen i sort kontur paa den første hvide venstre side: UDFYLD DISSE KVADRATER SOM DE HAR LYST.
___________________________________________________________
Sider 43-50 Skiftevis Rød og Blaa side uden blanke sider.
___________________________________________________________

Fakta

20. aug. 1971
Rød blå bd 2 s. 37-38