Menu

Albert Mertz

4. sep. 1971

4-9-71
                           (Gennemsyn af Gouacher)
Naar de to farver “R+B” sættes op, helt unuanceret, ved siden af hinanden ophæves deres kulørværdi.
Lader man farverne staa “lige” forsøger at bringe dem paa det samme valørmæssige plan – bliver virkningen af en række i en serie ikke nær saa voldsom, øjet bevæger sig uden spring – hvilket ikke er tilfældet hvis farverne kontrasterer stærkt.
                                    ______________
Faren ved serieprincippet ligger i hvis seriens enkelte dele (Billeder) er forskellige begynder man uvilkaarligt at komponerer med disse elementer som med farve og form i et billede. Derfor er serier bestaaende af altfor forskelligartede enkeltelementer ikke en løsning hvis man vil bort fra det maleriæstetiske.
                                          _______
Variationerne i en serie skal være minimale – de skal nok blive opfatted.
                                     ______________
___________________________________________________________
“R+B” paa stor hvid flade saa stor at der ikke opstaar kompositorisk forbindelse mellem “R+B” strukturen og den hvide rektangulære flade. Ligeledes maa der heller ikke opstaa et kulørforhold mellem “R+B” og fladens hvide. Den hvide flade skal som strukturen saavel som farve være fuldstændig neutral i forhold til “R+B” og alene tjene som et omraade der isolerer fra omgivelserne.

Fakta

4. sep. 1971
Rød blå bd 3 s. 30-31