Menu

Albert Mertz

22. apr. 1971

(fortsat fra Bog 2-70-71.)
Rød - Blaa.
Udgangspunktet for denne idee er jo tanken af et produkts udseende (kunstens "hvordan") spiller en helt sekundær rolle, det er hvilke tanker som formuleres - (kunstens "hvorfor") som er essentielle. Jeg har aldrig kunne finde nogen fornuftig begrundelse for at vælge en farve frem for en anden, en form frem for en anden o.s.v hvorfor den formalistiske æstetik for mig alene er et ligegyldigt spørgsmaal om smag.
Da det altsaa ikke er udseendet der er afgørende kan man ligesaa godt vælge en gang for alle de elementer man vil bruge.   
Dette valg bliver naturligvis ret tilfældigt (afhængigt af ens subjektivitet) det eneste bevidste krav man stille til det er at de elementer man vælger bliver de mest neutrale man kan finde frem til - hvorfor?Fordi naar man ikke har tiltro til elementernes udseende, maa man finde dem som er saa lidt behæftet med overflødige og uvedkommende tankeladninger og forbindelser som muligt.
Deres neutralitet bevirker at man kan “fylde” dem med de tanker man ønsker. De eneste tanker det er relevant at fylde dem med er kunstneriske.
Produktet vil selvfølgelig blive opfattet som “et maleri” - “et billede” men selve udseendets neutralitet - to forskellig farvede kvadrater dannende et rektangel - reducerer det maleri og billedmæssige.
For at opretholde denne reduktion maa der ikke lægges overdreven vægt paa de valgte elementers variations, kombinationsmuligheder, det maa ikke blive en opvisning i hvor meget man kan faa ud af lidt. Men helt at afstå fra disse muligheder kan man hellerikke med fare for at havne i malerkunst - og formalistisk æstetik.
Mon ikke det er en kendsgerning at man ikke, hvor gerne man end ville, kan tilsløre den kendgerning at det drejer sig om et billedobjekt - et maleri? Man kan da stille spørgsmaalet er det muligt at bruge maleriets teknik uden at beskæftige sig med malerkunstens æstetiske konvention (at det er fladt, at det er farve, o.s.v.)? Man er sikkert her fanget i en fælde.
Man skal i saa fald afstaa fra at bruge elementernes variations og kombinationsmuligheder. 


Fakta

22. apr. 1971
Rød blå bd 1 s. 2-4
Kommentar