Menu

Albert Mertz

10. jan. 1973

10-1-73.
Det kan ikke nægtes at “R+B” har mange lighedspunkter med Daniel Burens teorier, og det bør man være opmærksom på. “R+B” adskiller sig dog på et temmelig væsentligt punkt fra Buren idet propositionen næsten, domineres af farven ovenikøbet to så kontrasterende som Rød - Blå. Disse to farve kan som følge af det kontrastforhold de står i til hinanden aldrig optræde neutralt i andet forhold end det at de repeteres fra produkt til produkt. Også en variabilitet i deres arealmæssige udstrækning modvirker neutraliteten, der er perceptiv (om ikke anden) forskel på et rød kvadrat på 50x50 cm og et på 150x150 cm.
Dog en ting står klart – hver gang man forsøger at “spille” på de to farver, enten gennem deres indbyrdes relation, eller stoflig, koloristiske egenskaber destruerer man ideen idet man giver indpas for en expressivitet, en forestilling bygget på illusion og dermed fjerner sig fra ideens erkendelsesmæssige værdi. Er man ikke tro mod ideens udspring, er man ikke konsekvens bliver produktionen værdiløs. Der er meget bestemte grænser for hvor langt man kan tillade sig at udvide (fjerne sig fra) ideen og dem må man ustandselig være opmærksomme på.

Fakta

PDF
10. jan. 1973
Rød blå bd 12 s. 48