Menu

Albert Mertz

24. okt. 1973

24-10-73.
Plade – 20 ½ x 25 cm
Tykkelse næsten 2cm.
Denne tykkelse af Pladen kan fremhæve virkningen af et Bemalet fladeobjekt.
___________________________________________________________
Pladen bliver hævet knap 2 cm fra væggen får derved uundgåeligt præg af skulpturobjekt.
___________________________________________________________
Evnt. forskellige materialer 
1. AKRYL
2. GOUACHE
3. LAK.
4. OLIE.
___________________________________________________________
Pladen skal beholde sin materialkarakter ved at siderne de ujævne, skæve kanter er synlige, ved at bemalingen kun finder sted på selve fladen (ikke f.eks på siderne). Det er uundgåeligt at selve træets naturlige farve selvom den så åbenbart ikke er en bemaling til en vis grad vil fungerer som farve (okker) i forhold til den Røde og Blå.
___________________________________________________________
Siderne ubemalede så de kommer til at markerer et “RUM” en “afstand” mellem de to Farver Rød og Blå.
___________________________________________________________
I en række skematiske tegninger på milimeterpapir har jeg prøvet at opregne alle kendsgerninger vedrørende “R+B” – to kvadrater danner et retangel det ene kvadrat rødt det andet Blåt – o.s.v.
Efterhånden som man får klarlagt alle de kendsgerninger der fysisk materielt perceptionsmæssigt som rent håndgribeligt udgør “R+B” hvad er så den ukendte størrelse man står tilbage med?
Der er tilbage at nævne at “R+B” kan produceres af hvem som helst sålænge ideen dens grænser og regler tilgodeses, at variationer – forskelle – alene fremkommer (tilfældigt) via forskel – forandring i materialet og at der således ikke kunstnerisk lægges nogen betydning i variationsbegrebet.
Men hvad er der så tilbage – den ukendte størrelse?
Den kan bestå af at farven – i sig selv – som begreb – fænomen – forestilling – er en irreal størrelse idet man ikke kan have nogen foruddiskonteret mening om hvordan den opfattes og virker på hver enkelt individ.
Sammenstilllingen af de to farver Rød og Blå er ligeledes en irrealitet. Realt set – det man ser er at de står sammen den ene til venstre den anden til højre, men da det drejer sig om to komplementær eller kontrastfarver er sammenhængen af ren ydre strukturel karakter, percepteret som farve er det eet RØDT og eet Blåt kvadrat hver for sig. Et retangel delt i en rød og en blå halvdel, for de to kvadraters geometriske neutralitet og dens kends – 
                                                                                                             fortsættes – 


Fakta

24. okt. 1973
Rød blå bd 15 s. 31-34