Menu

Albert Mertz

29. mar. 1974

29-3-74.
Det jeg søger er ikke så meget, som jeg ustandselig skriver det “R+B”s funktion — som dens indhold. Vanskeligheden ved, og grunden til at jeg stadig opgiver denne idee ligger i at den ikke når længere end den konstruerede perception, at jeg savner et indhold. Tidligere “abstrakte” forsøg har også været problematiske af samme grund, at jeg ikke var tilfreds med at man alene kunne se. Derfor forsøgte jeg jo også med disse dobbelttydninger (ganske vist stadig fortrinsvis baseret på perceptionen) af formen og farven, dette at det samtidig med at være en “ren” form og farve også kunne være en del af et objekt, en figur.
Når M. Duchamp beskæftiger sig så meget med ordbogsproblemet, at bruge en ordbog, skyldes det sikkert hans bevidsthed om de gamle mestre netop benyttede en sådan ordbog i betydningen fælles regler for billedets udformning. Modernisme skabte et brud på denne tradition, f.eks. ved at lægge vægten på det perceptible (det M.D kalder det retinale maleri) og ikke på indholdet, i dette ords videste betydning. 
M.D. så klart at en ny ordbog for maleriet var nødvendig for igen at kunne gøre det til: et instrument for tanken.
Det er denne problematik jeg står midt i — skal billedet alene være retinalt eller skal det også (eller først og fremmest) have et indhold? Og det er væsentligt det som gør “R+B”problematisk, det som bevirker at ideen forløses.
(Også Ad Reinhardt har et “indhold”). 
I den senere tid har jeg da også forsøgt, via forskellige indfaldsvinkler, at give — finde et indhold til/i “R+B”.

Kun helt neutrale objekter bør anvendes.
RØDT & BLÅT RUM
 

Fakta

PDF
29. mar. 1974
Rød blå bd 19 s. 14-16