Menu

Albert Mertz

11. jan. 1973

11-1-73.
Problemet med R+B har hele tiden været at bestandelene: farve+geometrisk struktur er fænomener der tilhører kunsten og nærmere bestemt maleriets område og derfor på forhånd låser hele propositionen fast indenfor et bestemt forestillingsområde. På den anden side kan man ikke se bort fra at sådan som farven og strukturen bruges i R+B har den en vis udstrækning af neutralitet der på flere punkter er at foretrække fremfor materialer hented alle mulige steder fra. Et avisbillede, et foto, en annonce, reklame o.s.v er jo hellerikke neutrale,
selvom de tilsyneladende har den fordel at tilhøre et andet område end kunstens. I valget mellem disse to materialeområder ligger noget af et dilemma, men så længe det ikke lader sig gøre umiddelbart og selvfølgeligt at vælge det ene fremfor det andet bør man paralelt anvende dem begge.  
                                            _______________
Under arbejdet med en “R+B” bog står det klart for mig at man ikke kun baserer denne idee på serie eller variationsprincippet, så bliver det i udtalt grad en manipulation i “abstrakt stil”.
Med andre ord “R+B” må hvergang den præsenteres fremstå som en enhed og altså ikke som en slags Bauhaus lærestykke i strukturelle variationsmuligheder. Vil man bruge “R+B” i bogform kan man alene arbejde med sideantallet d.v.s mængden, af variationer kan man allerhøjst tillade sig at vende strukturen så Blå indtager RØDS plads og omvendt – og evnt. en variation i størrelse – men ret meget mere kan man ikke tillade sig uden helt at forkludre ideen.

Fakta

PDF
11. jan. 1973
Rød blå bd 13 s. 2-3