Menu

Albert Mertz

7. apr. 1974

7-4-74.
To kvadratiske lærreder 
Det røde malet på forsiden, det blå på bagsiden – og / eller omvendt.
___________________________________________________________
R+B i hver sit rum – helt hvid flade
___________________________________________________________
Adskillelse af R+B – men således at de altid præsenteres sammen
Der opstår således to flade farvede objekter som kan placeres efter de forhåndenværende rumforhold således at man opererer med afstanden mellem dem og deres antal.
EKSP: Stor afstand – lille afstand – flere grupper – 4 – 6 – 12 – således at man kan varierer afstanden mellem de forskellige grupper. Placeringen bør altid foregår i horisontal retning aldrig opefter eller nedefter. Som vist i D kan man i visse tilfælde placerer de farvede figurer inde på en hvid kvadratisk flade.

Fakta

PDF
7. apr. 1974
Rød blå bd 19 s. 18-19