Menu

Albert Mertz

29. jan. 1974

29-1-74.
kan fortsætte uendeligt til begge sider.
___________________________________________________________
kan fortsætte uendeligt opefter og nedefter.
skillelinien mellem de to farver skal altid være lodret.
Fordi en vandret skillelinie altid får karakter af landskabelig horisont.

lodret
vandret
afstand ens

Danner retangel hvori R-B placeres 

Fakta

PDF
29. jan. 1974
Rød blå bd 18 s. 7