Menu

Albert Mertz

25. mar. 1974

25-3-74
Ved at lade R+B dække hele bemalingsfladen camoufleres denne.
Ved at placere R+B på en flade som ikke er identisk med den struktur bliver bemalingsfladen synlig. Det vil således fremgå klart at: en flade (et objekt) er bemalet. Fladens materialitet + malingens får derved lov hver især at beholde sin identitet.
Seks mulige placeringer af R+B på en kvadratisk flade.

Fakta

PDF
25. mar. 1974
Rød blå bd 19 s. 3