Menu

Albert Mertz

10. apr. 1973

10-4-73“R+B
Forskellige strukturmuligheder - deres pos. og neg. sider.
1. Såvel denne, som den omvendte: den hvide kant øverst, er neg. fordi – den sammen med de to kvadrater udfra tallet tre danner følgende struktur:  Rød – Blå – to kvadrater hvidt smalt retangel – alle tre dele placeret indenfor et retangel. Det bliver en komposition.
2. Også denne struktur er neg. fordi her bliver det fire former de to kvadrater og de to lange vandrette retangler – tre farver Rød – Blå – hvid – hvid. De to kvadrater vil være to former en flade – fladeform.
3. Her er dette forhold endnu mere udtalt: to farvede former inde i/på en hvid flade. Alle tre eks. er neg. for de skaber ikonografi – bliver billede.
5. Denne struktur er pos. fordi den ikke består af en flade/form hvorpå/i er placeret andre former således at totaliteten bliver billedmæssig – men af to kvadratiske former sat sammen så de danner et retangel. Den eneste mindelse om en billedmæssig struktur der kan være tale om er den lodrette midterlinie som dannes (naturligt) hvor de to farveflader mødes. Fladens (billedets?) to lodrette og to vandrette begrænsede sider danner den øvrige struktur og i det de er den naturlige materielle grænse for fladens arealmæssige udstrækning er de reale i samme betydning som den virkelighed de danner grænsen til. Dette betyder at de i forhold til denne virkelighed er af samme substans, men af en anden funktion. De er direkte i denne virkelighed, og ikke som strukturerne 1-2-3-4 af abstrakt sproglig symbolsk beskaffenhed. De er to farvede flader i det virkelige rum, afgrænset fra dette i kraft af sit areals grænser og adskilt ved farvens selvstændige fænomenologiske beskaffenhed, og er frataget alle andre funktioner.
Denne flade er til at SE på hvorimod de omgivelser hvori den er placeret udover denne egenskab også, og fortrinsvis, har andre funktioner.  
 


Fakta

PDF
10. apr. 1973
Rød blå bd 13 s. 17-18