Menu

Albert Mertz

21. maj. 1974

21-5-74
Det ene kvadrat (det røde eller det blå) holdes altid intakt hvorimod det andet (rød eller blå) kan optræde som halvdelen, fjerdedelen, tredie -o.s.v delen af det oprindelige kvadrat.
Praktisk betyder det at en hvilke som helst flade kan deles i et kvadrat og resten.
Der vil således ud af alle fladeformater opstå to ulige former – et kvadrat og resten, to farvemængder meget Rødt – mindre blåt – meget blåt mindre rødt. Medmindre det drejer sig om meget lange smalle formater. Da vil hele fremgangsmåden pludselig forandre udseende idet der da bliver tale om et Blåt kvadrat på en rød baggrund, eller et rødt på en blå. Kvadratet vil i dette tilfælde fremtræde som en selvstændig figur.  

Fakta

PDF
21. maj. 1974
Rød blå bd 20 A s. 5-6