Menu

Albert Mertz

7. jul. 1971

7-7-71
                        Bogen -.
Man maa gøre det helt klart for “læseren” at han maa male udfyldningsfelterne i hvilke farver han ønsker.
___________________________________________________________
Skal man opfordrer (i form af en trykt skrivelse lagt ind i bogen) folk, hvis de har lyst, til at sende de udfyldte billeder til mig der saa vil udstille dem under en eller anden form?
___________________________________________________________
Jeg tror det vil være en god idee med saadan en direkte opfordring til folk om selv at lave noget - og de gør det jo ikke hvis der ikke er en eller anden haandgribelig hensigt med det som f. eks en udstilling.
___________________________________________________________
Det er ogsaa et forsøg paa at bryde kunstner monopolet! 
___________________________________________________________

Fakta

7. jul. 1971
Rød blå bd 1 s. 17