Menu

Albert Mertz

5. jul. 1971

5-7-71
Fra 2-4 sider med konturer af strukturer og med teksten udfyld selv de to kvadrater i hvilke to farver de ønsker.
___________________________________________________________
Mon ikke man skulle stryge ideen om variationer (maaske kun een variation midt i alle de ens) de er farlig nær æstetecismen som jo netop er det man demonstrerer i mod i denne bog.
(Ved andre lejligheder kan man godt bruge variationer)  
Den eneste variation der bør bruges er billedtitler og evnt tryk ovenpaa farver.
Og omvendt - spejlvendt tryk - d.v.s man vender pladen saa blaat trykkes over rød og rød over blaa.
___________________________________________________________

(Den Frie?) Lærred 1,50 x 300 uden blændramme - hængt op med søm (eller i snore)
Lærredet skal have mindst 1,50 m rum til hver side af sig.
Dette synes jeg er bedre (mere pompøst og derfor ironisk) end en serie rød+Blaa.
At det ikke er på Blændramme endsige rammet ind, og forøvrigt kun bestaar af to farver gør det billedmæssige diffust.
___________________________________________________________

Sideantallet i Bogen skal foruden de tekstmæssige sider - maaske være saaledes
RØD+BLAA - (identiske) 12 (FORSKELLEN ER ENS)
RØD+BLAA - med titler 12.
RØD+BLAA - paa foto o.l. 6. (fotoerne - hele siden ud!)
   Udfyldning felter 4.
___________________________________________________________

Billedtitlerne skal være meget præcise.
___________________________________________________________
Den ene variation mellem disse 12 skal være en omvendt Blaa - Rød - istedetfor Rød - Blaa
___________________________________________________________


Fakta

5. jul. 1971
Rød blå bd 1 s. 15-16