Menu

Albert Mertz

28. jul. 1971

28-7-71
Jeg føler mig overbevist om at “R+B” for øjeblikket er det rigtige udgangspunkt for mit arbejde. 
Jeg tror, eller har i hvert fald, en stærk fornemmelse af at hvis jeg bider mig fast i denne idee, vender og drejer den gennemtænker den paa alle leder og kanter, saa vil den vise sig at have mange, mange flere, ja maaske uendelige, muligheder end jeg i begyndelsen har kunnet se i den. Men jeg tror ogsaa det i begyndelsen er vigtigt ikke at lade ideen blive en tvang — et dogme — en trosag — men at jeg sideløbende ogsaa arbejder med andre ting som jeg undervejs optages af, maaske vil det saa efterhaanden vise sige at disse andre ting bliver overflødige fordi “R+B” tilfredstiller alle mine krav — maaske vil det modsatte vise sig at “R+B” ikke kan rumme alt hvad jeg har behov for, men for øjeblikket er jeg meget tilbøjelig til at tro paa den første hypotese.

Fakta

28. jul. 1971
Rød blå bd 1 s. 43