Menu

Albert Mertz

9. jul. 1971

9-7-71
Bogen !
Mellem de første 6 Rød+Blaa
Hvide pauseark der dels danner pause dels skiller billederne - som mellemrummene mellem billeder på en væg.
Denne pause kan man spille med i forskellige kombinationer
___________________________________________________________
Variationer i med selve propositionen er meget tvivlsomme.
Fakta

9. jul. 1971
Rød blå bd 1 s. 21