Menu

Albert Mertz

8. jul. 1971

8-7-71
motto for bogen.
“AS A THING IS VIEWED, SO IT APPEARS”
THE TIBETAN BOOK OF THE GREAT LIBERATION
___________________________________________________________
Titlerne under billederne kan staa enten i “gammeldags” skrift eller, maaske bedre skiftevis en rød tekst og en blaa tekst.
Gode titler: NATURE MORTE - PASSION - INTERIEUR - EXTERIEUR - PAYSAGE - (MADONNA -) NOCTURNE  
___________________________________________________________
Indledningstekst
RØD ER RØD - BLAA ER BLAA -
KVADRAT ER KVADRAT
LIGE ER LIGE
TO ER TO
KVADRAT OG KVADRAT
RØD OG BLAA - BLAA OG RØD
LIGE OG LIGE
VENSTRE OG HØJRE
OPPE OG NEDE
TO KVADRATER ER ET REKTANGEL
RØD ER EN - BLAA ER EN
EN + EN - ER TO - TO ER TO GANGE EN
RØD ER BLAA
BLAA ER RØD
KVADRAT ER IKKE KVADRAT
RØD ER IKKE RØD
BLAA ER IKKE BLAA
LIGE ER IKKE LIGE
TO ER IKKE TO
VENSTRE ER IKKE VENSTRE
HØJRE ER IKKE HØJRE
OPPE ER IKKE OPPE
NEDE ER IKKE NEDE
REKTANGEL ER IKKE REKTANGEL
MEN -------
HVAD - DE
SER 
(ØNSKER - VIL - MENER - FØLER - AT DE SER)
BILLEDET ER I DEM 
FIND DET !                     (IKKE PRÆCIST NOK.)
___________________________________________________________

Tekst II
DISSE “BILLEDER” er forslag stillet til Deres disposition - Se paa dem - tænk paa dem - tænk over dem - riv dem ud - gem dem - hæng dem op - riv dem i stykker - smid dem væk - SKRIV paa dem - tegn - mal paa dem - de er kun til for at blive brugt af Dem.
___________________________________________________________
Titlen    RØD+BLÅ     Rød baggrund 
                                   Blaa baggrund
Mit navn skal staa til allersidst f.eks saadan: Denne bog er fremstillet af Albert Mertz for ------- 1971
med smaat
___________________________________________________________
Jo enklere disposition desto bedre
    Omslag
1. Tekst      I side
2. Tekst     1. side
3. Billeder (ens) 12 sider (heriblandt een ulige)
4. Billeder + titler - 6. sider
5. Billeder paa foto o.l baggrund 6. sider
6. Udfyldningsrammer 6 sider
__________________________________________________________
Tekst til udfyldnings felter,  evnt paa tekstside foran felterne.
UDFYLD DE TO FELTER I TO FORSKELLIGE FARVER
_____________________________________
 VÆLG DE TO FARVER DE HOLDER ALLERMEST AF - SAA FAAR DE ET BILLEDE SOM ER HELT DERES EGET
__________________________________________________________
Denne bog kan blive en bombe under al kunstautoritet - idet den kan demonstrerer at hvad ethvert mennesker gør inden for kunstens spilregler ( her sammenslutningen af danske Kunstforeninger) - er KUNST.
Et stykke tid efter bogens udsendelse f.eks en maaned efter udsende en skrivelse der kan forklare ideen - filosofien bag bogen
__________________________________________________________

Fakta

8. jul. 1971
Rød blå bd 1 s. 17-21