Menu

Albert Mertz

20. jun. 1973

20-6-73
Arbejdet med Bogen har givet mig den tanke om det ikke var en idee at prøve med en serie “R+B” Huse.
RØDT hus på BLÅ grund og omvendt. MEN — aldrig mere end eet HUS, så forkludres “R+B” ideens renhed. Huset kan placeret midt i kvadratet eller et hvilke som helst sted på fladen hvor huset får et forhold til kvadratet. 
Huset og kvadratet skal fungerer som to former ikke huset som en form inde i/på en flade, men kvadratet ligeså vigtigt som huset. Andre muligheder er selve kvadratets størrelse og husets størrelse i forhold til dette.
I nogle tilfælde korsvinduer i huset, eller firkanter markerende vinduer evnt døre.
Den Røde og Blå kan varieres fra koldt til varmt mørkt til lyst– o.s.v
Ideen indebær en udtalt fare for det farveklipsagtige, facile - dekorative. 
DETTE MÅ UNDGÅES.
Fakta

20. jun. 1973
Rød blå bd 14 s. 7-8