Menu

Albert Mertz

25. aug. 1971

25-8-71
___________________________________________________________
12 T.V modtagere transmitterer skiftevis den røde og den Blaa farve. 
Ingen af de udsendte monochrome farvebilleder bliver naturligvis ens.
Tiltrods for billedernes monochromi vil de som følge af katodestraalernes og billedpunkternes bevægelse være undergivet en permanent foranderlighed. (Til LINIENS UDST.?)
____________________________________________________________

Fakta

PDF
25. aug. 1971
Rød blå bd 3 s. 5