Menu

Albert Mertz

24. aug. 1971

24-8-71
Hommage a Picasso
PÉRIODE ROSE | PÉRIODE BLEU   
meget, meget lille skrift.
___________________________________________________________
(Om Ad Reinhardts billeder - )
“And because they are ostensibly “all a like”, similarities are ultimately minimized, degrees of difference magnified”
“The more everything i alike and the more his pictures resemble each other, the greater the significance of the slightest diversity” 
                                                                  Lucy R. Lippard.

Kun ved at udfører billederne af teknisk mekanisk vej er det muligt at gøre dem fuldstændig identiske.
Saa længe de udføres med hænderne vil der altid opstaa en forskel billederne imellem - den være nok saa minimal. Og dette, tror jeg, er et element man børvære meget opmærksom paa.
Det kan paa den ene side føre til en utilsigtet expressionisme, eller æstetiserende dyrkelse af penselskriften, paa den anden side kan den fører til det modsatte, at man tvinger hånden til at optræde  – saa vidt muligt – som en maskine. Begge yderligheder bør undgaas. Ideen er jo ikke hverken dyrkelsen af penselskriftens spontanitet eller krampagtige forsøg paa at reducere menneskehaanden til et mekanisk værktøj (da det jo til syvende og sidst ikke er et stykke haandværksmaling der er tale om) - ideen ligger som nævnt ikke paa nogen af disse punkter, men alene i at man fra produkt til produkt bruger samme farve og samme strukturer – hvordan disse elementer udføres - behandles er en detalje af ideen – men en vigtig detalje. Som Lucy R Lippard skriver bekræftende Ad Reinhardt ved ligheden billederne imellem bliver selv den mindste forskel dem imellem forstørret op. For mig er det – generelt (der kan optræde undtagelsestilfælde) vigtigt at udfører produktet med mine hænder – hvorfor er en anden historie som det ikke er nødvendigt at komme ind paa her, selvom den er vigtig nok. Der vil derfor uvilkaarligt selvom billederne er udført i samme format og med samme bøttefarve opstaa en forskel.
Skal man lade denne forskel opstaa “tilfældigt” som et resultat af materialet og hænderne som bearbejder det, eller skal man bevidst satse paa denne forskel – variations eksistens?  

Fakta

PDF
24. aug. 1971
Rød blå bd 3 s. 3-4
Ad Reinhardt, amerikansk kunstner der levede fra 1913-1967. 
Lucy R. Lippard (f. 1937), amerikansk kunstkritiker, kurator og forfatter.