Menu

Albert Mertz

29. maj. 1972

29-5-72
Opretstaaende 
plade der staar 
paa Brædt 
den røde og blaa 
løber kraftigt 
udover brætted.

Fakta

29. maj. 1972
Rød blå bd 8 s. 26