Menu

Albert Mertz

28. jul. 1972

28-7-72.
Man skal være meget opmærksom på at det sensible punkt er fladens vertikale midte hvor de to farver støder sammen. Det er det eneste sted i hele propositionen hvor der noget ukontrollerbart (expres og impressivt, om man vil).
Man kan understrege – fastholde – bearbejde dette fænomen eller man kan forsøge at eliminerer det. 
Det er under alle omstændigheder her, og det eneste sted, der “sker noget”.

Fakta

28. jul. 1972
Rød blå bd 9 s. 38