Menu

Albert Mertz

3. okt. 1973

3-10-73.
Det nytter ikke at bygge et helt sæt teorier op omkring “R+B” hvis de ikke direkte er udledt af hvad der kan SE’S eller opstår direkte af hvad perceptibelt.
Der er: 1. Handlingen – dette at producerer “R+B”
2. Materialiteten – og dens fysiske tilstedeværelse som er genstand for en række perceptionsmuligheder.
3. Til sidst, som følge af den rene perception er der conceptionen som evnt. retningsbestemmes i en vis udstrækning af perceptionen, men som ellers fungerer som den ukendte faktor – det ukendte område, idet forestillingen beror på og hos hver enkelt beskuer og hans forhold til det han percepterer.
4. Kunsten – ligger ikke i det der ses – alene – men idet der udledes af forestillinger opstået via dette at se – kunsten er, med andre ord den dimension af produktet – man ikke kan vide noget om fordi det ligger udenfor producenten og hos konsumenten.
                                                   ___________
Kunstneren bestemmer ved det valg han gør: to kvadrater – det ene rødt, det andet blåt – indenfor den og den areal udstrækning (billedets størrelse) de omgivelser evnt – billedet placeres i, det bestemte tidspunkt hvor det vises/ses – kort sagt hele dets rent materielle tilstedeværelse.
Denne materialitet, med de ganske bestemte elementer og muligheder er hvad der stilles til beskuerens disposition. Dette område (to kvadrater – to farver) og dette alene er det udgangspunkt beskueren har for at kunne danne sine forestillinger.

Fakta

3. okt. 1973
Rød blå bd 14 s. 30-31