Menu

Albert Mertz

20. jan. 1974

20-1-74.
Striberne: de samme i højre og venstre del af arealet
D. Burens stripesystem er ikke billeddannende afhængig af firkanten men kan udstrækkes (uendeligt) i højde og bredde.
Venstre del er rød - højre blå en forskel som bevirker en to – delt flade.
R+B er da det har en fast midterdeling billeddannende. Det kan udstrækkes i højde og bredde, men ikke (som D.B’s system) som tidlig, men kun enten i højden eller bredden, hvorved dets (billed) struktur forandres radikalt hvad D.B’s ikke gør. Arealområdet – billedets størrelse – kan ændres.  


Fakta

PDF
20. jan. 1974
Rød blå bd 17 s. 39