Menu

Albert Mertz

4. mar. 1973

4-3-73.
Jeg har arbejdet med nogle Julekort, nisser, sne, kogler, lys, o.l. og opdaget at her i disse kort er det, i modsætning til den serie jeg udstillede hos Clausen, hvad kortet forestiller — f.eks. de helt åndssvage nisser, som interesserer mig.
Jeg tror man skal holde fast ved dette, indrømme, hvad man før måske har villet skjule, at kortet i al sin idiotiske indholdsmæssighed er ens centrale interesse. Måske ligger her en mulighed for at få sin kunstneriske tænkning over i andre baner, bort fra det formalistiske?

Fakta

4. mar. 1973
Rød blå bd 13 s. 4