Menu

Albert Mertz

15. nov. 1973

15-11-73
De strukturændringer man kan tillade sig er minimale og må ikke gå så langt at de deler et, eller begge kvadrater på en måde så der ved denne deling opstår en figur af selvstændig karakter. Man bør ikke bryde forbindelsen med den grundlæggende struktur de to symmetriske kvadrater. Midterdelingen – opstået ved mødet mellem de to farver er det eneste ureale (illusionistiske) punkt i hele strukturen som jo eller er identisk med objektets reelle fysiske karakter. Det må sikkert derfor være denne midterdelingen, dette “abstrakte” punkt man må koncentrerer sin opmærksomhed på når der er tale om ændringer fra den oprindelige struktur.
Man må spørge: hvilke muligheder ligger der i denne midterdelen, er det muligt at forstærke, understrege, dette møde mellem de to forskellige farver på en sådan måde at det føre til en berigelse en udvidelse af den oprindelige idee? Hvor forskelligt kan man gøre dette møde?

Fakta

PDF
15. nov. 1973
Rød blå bd 17 s. 18-19