Menu

Albert Mertz

20. jul. 1972

20-7-72
Forslag til forskellige “R+B” 
Alle i formatet 1m x 2 m.
1. R: Kadmium mørk – B. Ultramarin 
    lys – med en anelse hvid.
     ___________________________
    Den røde er mørk uden at miste sin rødhed eller nærme sig det sort-brune.
    Den blå er lys – så lys som det er muligt uden at nærme sig lyse eller himmelblå.
___________________________________________________________
2. R: Kadmium lys –
    B: Ultramarin mørk – 
    __________________________
    Rød må ikke nærme sig orange
    Blå må ikke nærme sig sort-violet.
___________________________________________________________
3. R: Kadium lys - Kadium mørk
    blandet lige af hver.
    B: Ultramarin lys – med hvid.
    __________________________ 
    Begge farver skal stå valørmæssigt lige mod valørskalaens lyse ende.
                                                                                                  OPvirkning.
___________________________________________________________
4. R: Kadium mørk
    B: Ultramarin mørk.
    _______________________
    Begge farver skal stå valørmæssigt lige mod valørskalaens mørke ende.
___________________________________________________________
5. R: Kadmiumrød - lys.
    B: Ultramarin lys.
    _________________
    Begge farver skal stå lige, men uden OP-virkning.
___________________________________________________________
6. R: Kadmium lys.
    B: Ultramarin lys.
    ________________    
    Begge farver skal drives så langt op i lyset som det er muligt uden at de nærmer sig henholdsvis orange og        lyseblå.
___________________________________________________________
Man kan fremstille variationer hvor den røde svinger mod det blå og den blå mod det røde —. Der er indenfor de anvendte grupper af rød og blå et utal af variationer (f.eks blå nærmende sig det koldt grønne -) som kan bruges dog uden at gå så langt at de forlader deres grundlag som absolut Rød og absolut Blå.
___________________________________________________________
Man skal nok på et eller andet tidspunkt forsøge med andre farvepar: gul-violet – sort-blå – sort-hvid – o.s.v:
___________________________________________________________
Af disse andre farvepar er 1 – 2 – måske 6 – 7 de eneste som er akceptable. De andre er dels for uklare dels for associative.
Det er muligt man må finde en vej væk fra brugen af farve – fordi den har en tendens til at dominerer og give det udseende af at propositionen drejer sig om farve.
Tøj
Hver kvadrat 2 x 2 – hele stykket 2 x 4 –  
___________________________________________________________
Plader mindst 1 x 2 
___________________________________________________________
Plader  – skråt
udfra væg – og lænet opad væg
___________________________
Værdien af variationer — forskelle indenfor farveparret “R+B” er meget tvivlsom. At farverne selv og forholdet mellem dem kan varieres har ingen betydning i forhold til ideen.
Naturligvis skal man ikke lade forsøget være uprøvet – se om det indebære en mulighed, men det er tvivlsomt. (Forøvrigt er det jo prøvet i små og store gouacher).
Sålænge den røde ikke går over i det orangerødedet kraplakrøde – det Brunrøde – men er rød – sålænge den Blå ikke bliver blåsort – blåviolet (blårød) – blågrøn – gråblå – lyseblå – men Blå – kan man anvende en hvilkesomhelst rød og blå – en kold – en varm o.s.v.
Tvivlen på variationens værdi og de andre ovenanførte grunde medfører også at en atelierproduktion af “R+B” (udover rene forsøg — skitser — o.l.) er helt overflødig. Tingene skal produceres til de bestemte anledninger. Det kan ikke være billeder man har stående og så udstiller i flæng — så det ene så det andet sted. Man må indrette produktet efter det miljø — det tidspunkt — og den sammenhæng det skal præsenteres i. Ifølge den grundlæggende idee kan selve produktionen – udførelsen – ikke blive andet end ren mekanisk og uafhængig af hvem der foretager den. 
Når det således drejer sig om ting lavet fra gang til gang og uden værdi udover det aktuelle tilfælde vil også mange rent tekniske monteringsproblemer løse sig selv. 
Det vil f.eks være muligt
1. At male “R+B” strukturen direkte på væggen. (Med vandopløselig GOUACHE) – Pastel!
___________________________________________________________
2. På kraftige papir som limes på væggen (gulvet eller hvor det nu skal være).
___________________________________________________________
3. (Store) kraftige papstykker som sømmes fast – tøjstykker – lærred – der ligeledes sømmes.
___________________________________________________________
4. Plader som kan stilles opad væggen – lægges på gulvet – hænge i loftet – o.s.v – altså mobile plader.
___________________________________________________________

Fakta

PDF
20. jul. 1972
Rød blå bd 9 s. 24-29